Clup Coöperatie

De nieuwe Business Intelligence netwerk organisatie

Posts tagged netwerkorganisatie

0 notes

Vraag 4: Waarom is één merk belangrijk?

Het belangrijkste doel van de coöperatie is het gezamenlijk creëren van waarde. Bij elkaar kruipen doe je niet in eerste instantie om kosten te besparen, maar juist om gezamenlijke marktmacht te organiseren.

Schaalvoordelen kent twee kanten, een kostenkant en een opbrengstenkant. Door gezamenlijk infrastructuur te delen, kan je de kosten uitsmeren over meer mensen. In goed Nederlands noemen we dit een gedeelde backoffice. Hoe groter je bent, hoe groter je onderhandelingsmacht voor een betere prijs.

Stel nu dat je een coöperatie opricht en alleen de backoffice met elkaar deelt.

Vanuit de markt gezien gaat ieder lid voor de eigen positionering op de markt. Klanten weten helemaal niet dat je bij elkaar hoort en eigenlijk is dat niet zo interessant voor die klant.

Als het zo uitkomt kan je projecten bemensen vanuit verschillende leden van een de coöperatie, je mag verwachten dat gezamenlijk een backoffice delen betekent dat je elkaar ook kent. Maar het kan ook iemand zijn uit je netwerk buiten de coöperatie. Als individuele leden heb je op markt tegenstrijdige belangen. Je hebt liever dat klanten jouw merk goed tussen de oren hebben zitten en niet dat van een ander lid van de coöperatie.

Dit organisatiemodel heeft in zichzelf al een drempel tot samenwerking, er is geen gezamenlijk belang. Om de samenwerking binnen de coöperatie succesvol te laten zijn moet je gezamenlijk belang hebben. De oplossing voor dit probleem is opereren onder één naam.

De klant ziet niet ieder lid afzonderlijk, maar het gezamenlijke merk. Als je een pak melk in de supermarkt koopt zie je ook niet dat de melk van Boer Harmsen uit Zuidlaren afkomstig is, maar van de FrieslandCampina. Zonder samenwerken creëer je geen meerwaarde. Je wordt gedwongen de gezamenlijkheid te zoeken als je een merk deelt, je gaat elkaar aanspreken op de kwaliteit van de geleverde projecten. Ieder profiteert van elkaars succes, het straalt af op elkaar doordat je onder één naam werkt.

Andersom betekent het ook dat het falen van de ander een negatieve uitstraling heeft op jezelf, er is een reden om elkaar scherp te houden zonder dat je actief de regie in de keuken van de ander over kan nemen.

Je houdt de beweeglijkheid en de zelfbeschikking die je zoekt, maar je bent met elastiek aan elkaar gebonden onder hetzelfde merk. Dit is de noodzakelijke balans in het coöperatieve model om succesvol te zijn.

Filed under netwerkorganisatie coöperatie

0 notes

Vraag 2: Ga je onderling verrekenen?

Nee, in principe niet. Een argument uit het absurde: het risico bestaat dat in de coöperatie 1 man het werk doet en 99 er proberen aan te verdienen.

Uiteindelijk is onderling afrekenen de dood in de pot, je wilt geen netwerk van mensen voor wie de financiële motivatie primair is. Geld is improductief, kapitaal is alleen een productiefactor als het gebruikt wordt om extern een meerwaarde mee te creëren. De Grieken kunnen er over meepraten.

Onderling verrekenen werpt een barrière op in het samenwerken en binnen de coöperatie willen we barrières juist slechten. Onderhandelen met het mes op tafel is meestal niet de meest vruchtbare start voor een fijne samenwerking.

Maar hoe redt je het dan? Niet iedereen is een geboren sales man. Er is ruimte binnen de coöperatie voor mensen voor wie het genereren van nieuwe business een natuurlijke rol is. De functie van het creëren van nieuwe business, nieuwe klanten, nieuwe opdrachten is onmisbaar, het is de lifeline van iedere organisatie.

Binnen het netwerk zullen er leden zijn die deze rol toegewezen krijgen door de leden van de coöperatie en zij zullen juist wel de mogelijkheid krijgen om te verrekenen. Dit is nodig om goed invulling te geven aan de energie die iemand steekt in het verkrijgen en onderhouden van een waardevol netwerk.

Denk niet aan CV handelaren, maar aan inhoudelijk gedreven mensen die graag impact op een branche willen hebben. Mensen die de capaciteiten hebben om nieuwe business aan te boren. Mensen die een netwerk in een branche hebben. Mensen die zich thuis voelen in een netwerkorganisatie en die gedreven zijn om een deel van het netwerk tot bloei te laten komen. Passend bij de filosofie en externe strategie van de coöperatie wordt zo iemand dan het gezicht van de coöperatie binnen die branche.

Dus onderling verrekenen? In principe niet, behalve als de leden van de coöperatie iemand expliciet hebben aangewezen.

Filed under netwerkorganisatie coöperatie sales

0 notes

Vraag 1: Hoe zorg je er voor dat er samenwerking ontstaat in het netwerk?

Samenwerken komt primair vanuit interne motivatie en een open houding. Je kan 20 mensen in een hok stoppen, de deur op slot draaien en zeggen ‘en nu gaan innoveren’, maar daar komt waarschijnlijk niet zoveel uit behalve 20 methoden om de deur open te breken.

We hebben er al een aantal keer over geschreven.

Je kan nog zo gemotiveerd zijn, maar als de omgeving waarin je zit samenwerking niet stimuleert, of barrières opwerpt, dan gebeurt er alsnog weinig.

De structuur van een organisatie bepaalt het werkklimaat. De coöperatie moet op een slimme manier opgezet zijn om het aantal barrières voor samenwerking tot nul terug te brengen en het klimaat creëren waarin samenwerken vanzelfsprekend is.

Een bepalende factor in de organisatiestructuur is dat we onder één naam naar de markt opereren. Binnen een coöperatie is gezamenlijk het bewerken van de markt cruciaal voor de succesratio. Dit geldt voor iedere commerciële organisatie uiteraard. We gaan hier later nog uitgebreid op in.

Een andere barrière die we opruimen is dat niemand de macht heeft om te bepalen wat een ieder gaat doen, er zijn geen directeuren, geen aandeelhouders met een belang bij het maximaliseren van het dividend of de aandeelwaarde.  Dit geldt niet voor de leden zelf, maar voor de coöperatie. Veel van de leden zullen BV’s zijn.

Voor het ontwikkelen van jezelf ben je dus afhankelijk van jezelf, jij zal zelf de samenwerking actief moeten zoeken wil je succesvol zijn. Succes valt dan ook jou en de mensen met wie je samenwerkt ten deel, je ontvangt zelf de beloning voor het risico dat je neemt.

Dat is natuurlijk niet anders dan in een freelance positie, maar het verschil is dat je al in een samenwerkingsverband acteert, onder één naam en dat je mag aannemen dat een ieder een open houding heeft. Zo niet, dan isoleer je jezelf.

Omdat ook niets menselijks de leden van de coöperatie vreemd is organiseren we een aanjaagfunctie op bestuursniveau. Deels is de aanjaagfunctie verankerd door de statuten en het ledenreglement, deels doordat iemand die functie zal belichamen.

We denken dat het belangrijk is als er iemand is de coöperatieleden en alle individuele mensen die bij een coöperatielid werken, actief helpt elkaar te vinden, iemand die het collectief af en toe in de spiegel laat kijken.

Wie dat is? Geen idee, de tijd zal het leren. De leden zelf bepalen namelijk wie dat is.

Filed under coöperatie samenwerken netwerkorganisatie