Clup Coöperatie

De nieuwe Business Intelligence netwerk organisatie

0 notes

Vraag 3: Welke functies leg je op coöperatie niveau?

Het is een kwestie van balans

De Yin en de Yang moet op coöperatie niveau gevonden worden. Teveel functies en de kosten voor de leden rijzen de pan uit. Te weinig functies vermindert de aantrekkingskracht van de coöperatie: wat brengt het mij?

Hoeveel welke functies je waard zijn is toch een persoonlijke afweging. De één zoekt de verbondenheid, de toegang tot gelijkgestemden, de mogelijkheid om inhoudelijk verder te komen. De ander zoekt vooral zekerheid, toegang tot een netwerk van potentiële opdrachtgevers, sales capaciteit.

Teveel functies betekent dat je automatisch de weg afsluit voor leden die wat minder verwachten van zo’n overkoepelende entiteit en daar ook niet gelijkelijk voor willen betalen. Andersom kun je wel een andere oplossing vinden voor functies die juist interessant zijn voor sommige leden. Bijvoorbeeld door deze niet aan te bieden vanuit de coöperatie, maar deze te laten aanbieden door leden en deze te verrekenen op basis van gebruik: eigen organisatie.

De belastingdienst heeft ook een mening. De functies van een coöperatie moeten vooral liggen op het gebied van efficiency.

Welke functies zien wij op coöperatie niveau?

Veel praktische zaken die te maken hebben met het bereiken van efficiency. Daarnaast is een belangrijke functie die we onderkend hebben de ‘aanjaagfunctie’. Dit is de functie om ervoor te zorgen dat er dingen gebeuren binnen de coöperatie, dat mensen uitgedaagd worden om samen dingen te doen, dat er dingen georganiseerd worden, kortom: dat er energie in de coöperatie komt.

Wij denken de balans gevonden te hebben met door de volgende functies  de coöperatie:

  • Marketing en externe vertegenwoordiging: dit is bedoeld om het externe beeld van de coöperatie vorm te geven. Wie en wat zijn we? wat kunnen we? Waar willen we naar toe? Voor wie zijn we een interessante partij? Wie vertegenwoordigd ons?
  • De aanjaagfunctie
  •  E-mail: we werken onder één naam
  • Externe website die door de leden van content wordt voorzien.
  • Business social intranet
  • Administratieve processen: Facturering naar de klanten, aansprakelijkheidsverzekering voor de coöperatie, de eigen coöperatie administratie

Dit betekent ook dat we er voor gekozen hebben een aantal functies dus niet op coöperatie niveau te beleggen zoals sales, telefoonabonnement, gezamenlijke boekhouding, computers, lease auto’s.

Belangrijkste reden is meestal de te grote inperking op de eigen keuzevrijheid van de onderliggende leden. Alleen sales is een geval apart, dat onderwerp komt bij vraag 2 aan bod.

De verantwoordelijkheid voor het invulling geven aan deze functies ligt bij het bestuur welke jaarlijks gekozen wordt door de ledenvergadering. Het bestuur krijgt binnen een afgesproken jaarbudget vrijheid om deze functies in te vullen.

Het budget voor het gros van de functies is redelijk voorspelbaar omdat het betrekking heeft op een voorspelbaar aantal uren of op vaste bedragen. Dit gedeelte zal dan ook onderdeel zijn van de vaste fee die van de leden gevraagd zal worden.

Een ander, minder voorspelbaar deel van de functies heeft betrekking op de marketing  en externe vertegenwoordiging. Dit is afhankelijk van wat men jaarlijks op dit gebied wil bereiken en welke doelen je stelt als ledenvergadering. Voorstel is om per jaar een vast bedrag te reserveren voor ‘standaard’  marketing en externe vertegenwoordiging. Daarnaast kan de ledenvergadering losse projecten initiëren en deze per jaar variabel budgetteren.

Mochten Yin en Yang toch niet in harmonie blijken te zijn, dan is bovenstaande niet in beton gegoten: de leden hebben altijd het laatste woord.